Wat is design?

Nouska van Heeswijk beschreef in het blad Trends wat design voor haar betekent. In eerste aanleg is design vormgeving. Echter dit is wat kort door de bocht want dit zou betekenen dat alles wat ooit is vormgegeven design zou zijn. Een simpele vaas, stoel of tafel bij de Ikea zou dan al als design moeten worden gezien.

Immers, deze voorwerpen zijn ooit door iemand bedacht en vormgegeven. Nouska geeft aan dat zij 3 zaken ziet die design definiëren:

  • het is vormgegeven en gemaakt door een professionele ontwerper
  • de oplage van het product is beperkt
  • de gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit

Dit is een van de defnities van design. Natuurlijk zijn er nog veel meer

Nog een definitie van design

Op de website van Dickhoff Design kun je, vrij vertaald, de volgende definitie van design lezen: design is de vormgeving en de presentatie van objecten waarbij het doel is het gebruik van het object te verbeteren of bevorderen. Design beïnvloedt dus niet alleen de functie maar ook de beleving van een object. Eigenlijk zegt met dat design waarde, betekenis en kwaliteit toevoegt aan alle uiterlijke en innerlijke kenmerken van een object. Vanuit het Latijn overigens zou design kunnen worden gezien als designare - tekenen, tonen of aanduiden.

Volgens sommigen is design hetzelfde als vormgeving. Hierbij geeft men aan dat het gaat om de creatie van iets nieuws of de verbetering van de vorm. In ontwerpland wordt gewerkt met het principe "vorm volgt de functie - form follows function" waarmee zoveel wordt bedoeld als de vorm moet het gebruik niet in de weg staan maar juist duidelijk maken waar het voorwerp, de vorm voor gebruikt moet worden. 

Door weer anderen wordt design gezien als een proces, een strategie om tot verandering te komen. 

Waarom wordt design steeds belangrijker gevonden?

Omdat producten, objecten steeds meer op elkaar gaan lijken, wordt een eigen identitiet steeds belangrijker. Design is bij uitstek een mogelijkheid om stijl en beleving van een product te beïnvloeden. Meer en meer wordt het een instrument voor een bedrijf om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Overigens is design niets nieuws, design is van alle tijden. Wel is het zo dat het belang steeds groter wordt omdat, waar producten steeds meer op elkaar gaan lijken, design het verschil kan maken.

Is design kunst?

De algemene opinie is dat desig op zichzelf staan, instrumenteel is en geen kunst. Het idee is dat design waarde toevoegd aan een product waar kunst het product zelf is. Een omschrijving van design is ook wel toegepaste kunst. En natuurlijk is die grens "fluïde". Designers laten zich graag beïnlvoeden door beeldend kunstenaars en ook omgekeerd.

Dutch Design

Eerst en voor al laten we even duidelijk aangeven dat er geen sprake is van een soort Dutch Design school. Geen gemeenschappelijke ideologie of uitgangspunten, geen aparte opleiding. Nee, Dutch Design verwijst naar een reputatie die Nederlandse ontwerpers hebben verworven in de laatste jaren. Denk maar eens aan Viktor en Rolf op het gebied van haute couture, Rem Koolhaas in architectuur, Studio Dunbar in grafische vormgeving en meubels van Droog Design. Dit zijn wel de Nederlandse ontwerpers die Dutch Design op de kaart hebben gezet.

Copyright © 2009 - 2019 LDB Sales B.V.